Мотиви для продажу, покупки або злиття можуть бути різні. При цьому основну роль відіграють стратегічні та фінансові мотиви і цілі, але не рідко й особисті чинники. Також мотиви M&A залежать від розміру компаній (велика корпорація або компанії середнього і малого рівня) і типу інвестора (стратегічний або фінансовий інвестор)

Основні мотиви M&A

- Концентрація на основній сфері діяльності

- Вихід на нові ринки (географічна і продуктова експансія)

- Посилення спеціалізації (продаж непрофільних активів)

- Технологічні зміни

- Необхідність оптимізації витрат

- Необхідність збільшення прибутковості бізнесу