Ми систематично оновлюємо сайт "Злиття та поглинання в Україні" з метою усунення можливих помилок і забезпечити актуальність розміщеної інформації. Тим не менш, ми не можемо гарантувати повну відсутність помилок на всіх сторінках і на всіх мовах сайту. Зміст даного сайту не повинно розглядатись як інвестиційна консультація і ми не несемо жодної відповідальності за помилки або відсутність даних. Ні адміністратор, ні автори цього сайту не несуть відповідальності за збитки спричинені будь-якій особі в зв’язку з дією або бездіяльністю, що були скоєні на основі інформації, що розміщена на сайті "Злиття та поглинання в Україні".

Сайт "Злиття та поглинання в Україні" не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли як результат інвестицій здійснених на основі будь-яких рекомендацій, прогнозів та іншої інформації розміщеної на цьому сайті. Зміст цього сайту не повинен розглядатись як пряма або прихована обіцянка чи гарантія зі сторони сайту отримати прибуток в разі використання інформації, що міститься на сайті, або що збитки будуть мінімізовані. Ми сподіваємось на Ваше розуміння.

Джерела інформації

Вся інформація представлена на сайті "Злиття та поглинання в Україні" отримана з відкритих джерел. Сайт "Злиття та поглинання в Україні" не несе жодної відповідальності за точність і повноту інформації, що міститься в аналітичних матеріалах.

Сайт "Злиття та поглинання в Україні" також нагадує, що історичні дані по фінансових інструментах (ціна/курс, макроекономічні показники і фінансові показники емітентів, статистичні індикатори і т.д.) не гарантують схожих результатів в майбутньому і не свідчать про можливість повторення подібних трендів в наступні періоди.

Реєстрація

Зареєструйтеся на M&A Ukraine

  • Надання комплексної аналітики з українського ринку інвестиційно-банківських послуг (угоди, мультиплікатори, вартість послуг, рейтинги інвестбанків і консультантів)
  • Агрегація всіх buy/sell side та інвестиційних пропозицій існуючих в Україні (вище USD 1 млн.)
  • Підвищення ефективності залучення нових клієнтів і реалізації угод