Мотиви укладання угод злиття та поглинання компаній залежать від ситуації на ринку, а також від стратегії діяльності компанії і ресурсів, якими вона володіє.

Виділяють такі основні мотиви M&A:

Бажання отримати синергетичний ефект

- фінансова економія за рахунок транзакційних витрат і усунення дублюючих функцій

- комбінування взаємодоповнюючих ресурсів

- посилення ринкових позицій (мотив монополії)

- економія масштабу

- взаємне доповнення в сфері R&D (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи)

Диверсифікація виробництва

Податкова оптимізація

Захист від недружнього поглинання

Підвищення управлінської ефективності

Відмінності між ринковою ціною компанії і вартістю її заміщення (іноді дешевше купити готовий бізнес ніж побудувати аналогічну компанію з нуля)

Особисті мотиви керівництва і власників компанії

Також слід зазначити, що злиття і поглинання мають свої особливості в різних країнах і регіонах світу, що в першу чергу залежить від рівня економічного розвитку країни та культури ведення бізнесу.

Основними мотивами угод M&A в Україні є:

 • Збільшення частки ринку
 • Вихід на нові географічні або продуктові ринки
 • Вертикальна інтеграція
 • Горизонтальна інтеграція
 • Диверсифікація (капіталовкладення в незв'язані галузі економіки для зниження ризиків)
 • Придбання технологій або інтелектуальної власності
 • Покращення фінансових показників
 • Фінансові інвестиції

Всі вище перераховані мотиви M&A мають одну спільну мету - збільшити прибутковості бізнесу і його вартість. Ключовим фактором у досягненні мети щодо збільшення вартості компанії є досягнення очікуваного синергетичного ефекту від злиття двох компаній.

Виділяють такі види синергії:

 • Операційна синергія досягається компаніями, які працюють в одному і тому ж секторі. Джерелами операційної синергії є економія на масштабі, можливість підвищити ціну в результаті збільшення частки ринку і ослаблення конкуренції, прискорене зростання на нових або існуючих ринках.
 • Функціональна синергія виходить при покупці компанії з потенційно прибутковими проектами, але обмеженими фінансовими ресурсами.
 • Фінансова синергія проявляється через покупку компанії з високими показниками фінансової ефективності, наявністю вільних коштів і позитивною репутацією. Це дозволяє компанії-покупцеві збільшити можливості із залучення позикових коштів і збільшення грошових потоків.
Реєстрація

Зареєструйтеся на M&A Ukraine

 • Надання комплексної аналітики з українського ринку інвестиційно-банківських послуг (угоди, мультиплікатори, вартість послуг, рейтинги інвестбанків і консультантів)
 • Агрегація всіх buy/sell side та інвестиційних пропозицій існуючих в Україні (вище USD 1 млн.)
 • Підвищення ефективності залучення нових клієнтів і реалізації угод