Характер інтеграції компаній, місцерозташування компаній, відношення менеджменту та умови на яких відбувається злиття або поглинання, є основними критеріями для класифікації процесів злиття та поглинання (M&A).

Характер інтеграції компанії:

- горизонтальне злиття

- вертикальне злиття

- конгломератне злиття

Форма фінансування M&A:

- власні кошти

- позикові кошти

- частково власні, частково позикові

Місцезнаходження компаній (географічна ознака):

- локальні

- регіональні

- національні

- міжнародні

- транснаціональні

Відношення менеджменту до угоди M&A:

- дружні

- ворожі

Тип покупця:

- стратегічний

- фінансовий

Характер інтеграції компанії. За цим фактором усі угоди M&A діляться на горизонтальні, вертикальні і конгломератні. Для горизонтального злиття характерним є об'єднання підприємств однієї галузі, що виробляють схожу продукцію. У результаті такого об'єднання об'єднуються і ринкові частки компаній, що збільшує розмір існуючих і потенційних клієнтів, а також сукупний обсяг реалізації товарів та послуг.

Під вертикальним злиттям розуміється об'єднання компаній з різних галузей, які пов'язані між собою процесом виробництва кінцевого продукту. Компанія покупець таким чином прагне розширити свою діяльність шляхом покупки одного або декількох зі своїх контрагентів, тим самим поглиблюючи свою вертикальну інтеграцію. У відмінності від горизонтального злиття, операції вертикальної консолідації рідко вимагають узгодження з антимонопольними органами оскільки не відбувається істотного збільшення частки ринку і обмеження конкуренції. Однак, завдяки вертикальному злиттю з'являється можливість зменшити операційні витрати, більш економно використовувати обмежені ресурси і збільшити додану вартість кінцевого продукту.

Конгломератне злиття це злиття компаній не пов'язаних між собою виробничими або збутовими відносинами. Причинами злиття таких компаній може бути розширення продуктової лінійки не конкуруючих між собою товарів або придбання додаткових нових каналів реалізації продукції.