Найважливішою складовою будь-якого бізнесу є стратегія його подальшого розвитку. В цілому стратегії розвитку бізнесу ділиться на стратегії органічного зростання і стратегії розвитку шляхом злиттів і поглинань. Стратегії органічного зростання передбачають комплекс дій спрямованих на поліпшення власних позицій компанії на існуючому ринку, пошук нових ринків збуту вже існуючої продукції, або розробка нових продуктів або нових видів діяльності. Однак, не завжди розроблені стратегії органічного зростання дають бажаний економічний довгостроковий ефект.

Стратегії розвитку бізнесу через M&A передбачають реалізацію компанією угод злиття і поглинання. У відмінності від органічного зростання, шлях розвитку через M&A дорожчий, тому що необхідно інвестувати в придбання нового активу. Однак на етапі придбання готового бізнесу власник має можливість проаналізувати конкретні вигоди від передбачуваної угоди M&A. Також перевагою стратегії зростання через злиття і поглинання є скорочення термінів отримання економічного результату від угоди. Незалежно від того, як компанія розвивається - органічно або через угоди M&A - кожен з цих шляхів аналізується, і робляться висновки про доцільність тієї чи іншої стратегії росту компанії.