До основних етапів здійснення M&A транзакцій можна віднести наступні:

  • Підготовчий - аналіз здійсненності проекту
  • Складання документації - бізнес-план, презентація підприємства, інформаційний меморандум
  • Оцінка бізнесу
  • Дью ділідженс (DD)
  • Концепція фінансування
  • Обговорення договору купівлі-продажу і його укладання