Due diligence – це комплексне вивчення та аналіз бізнесу, яке є обов'язковим етапом у процесі здійснення угод M&A.Due diligence проводиться для всебічної перевірки достовірності інформації про діяльність компанії, виставленої на продаж: фінансова, операційна, маркетингова, комерційна діяльність, юридичні аспекти і т.д. Експерти, які беруть участь у due diligence (фінансові аналітики, аудитори, юристи, екологи тощо) зобов'язані визначити всі можливі ризики, які можуть істотно вплинути на подальшу діяльність компанії, що продається. Кожна група спеціалістів готує докладний звіт про стан підприємства. Їх роль максимально точно оцінити минуле, поточне і майбутнє стан бізнесу.

Фінансовий due diligence: оцінка здатності компанії генерувати прибуток і визначення фінансових ризиків. Аналіз доходів, витрат і грошових потоків, фінансовий аналіз показників рентабельності, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, оцінка системи управління компанією

Маркетинговий due diligence: оцінка поточного становища компанії на ринку

Операційний due diligence

Юридический due diligence: перевірка діяльності компанії на відповідність нормам цивільного, трудового, корпоративного та податкового права. Визначення юридичних ризиків

Податковий due diligence

Екологічний due diligence